SPAM - co to jest i jak się przed nim uchronić

Informacje podstawowe

Jeśli otrzymujesz na skrzynkę pocztową oferty typowo reklamowe np.:

 • oferty sklepów,
 • promocje produktów,
 • propozycje w różnych konkursach lub loteriach, podejżane oferty pracy
 • itp.

od adresów e-mail należących do firm lub osób, którym nie udostępniłeś swojego adresu e-mail w celu otrzymywania ofert handlowych, wtedy można stwierdzić, że otrzymujesz SPAM.

Jeśli Ty wysyłasz e-maile z informacją handlową (reklamy, informacje o Twoich usługach) na adresy osób, które nie wyraziły zgody, na otrzymywanie od Ciebie takich e-maili, to znaczy, że jesteś SPAMerem, czyli że rozsyłasz SPAM. Rozsyłanie SPAMu jest sprzeczne z przepisami prawa i grozi za to kara.

Poniżej znajdziesz informacje na temat  podstaw prawnych  definiujących SPAM.
Przeczytasz także, co zrobić jeśli Twój adres e-mail zostanie uznany za ten, który rozsyła SPAM. Poznasz też kilka mitów na temat SPAMu.

Uregulowania prawne dotyczące SPAMu

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną jest, obowiązująca od 10 marca 2003r., Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz 1204),

Na mocy tej Ustawy:

Art. 10.1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 24.1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.

2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny

Art. 6.3 "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz 271) stanowi:

"Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta."

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwiej konkurencji

Art. 16.1 "Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027), określa natomiast, że:

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
(...)
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Uznano mnie za SPAMera, co robić?

Jeżeli masz skrzynkę e-mail na serwerach Grupy Polserwer i skrzynka ta zostanie uznana przez nasz system jako taka, z której wysyłany jest SPAM to skrzynka ta zostanie zablokowana. Nie będziesz mógł z niej wysyłać e-maili. Aby odblokować tę skrzynkę e-mail, musisz spełnić kilka warunków:

 • jesteś w stanie zagwarantować, że nie powtórzy się zdarzenie, które spowodowało blokadę,
 • w przypadku wysyłki masowej (np. dla swoich Klientów) w jasny, jednoznaczny i skuteczny sposób umożliwiasz swoim Klientom wypisanie się z tzw. subskrypcji newslettera,
 • korzystasz z baz adresów, których użytkownicy w jawny sposób wyrazili zgodę na otrzymywanie Twojego newslettera.

Kilka mitów na temat spamu

 1. Kupując bazę adresów e-mail mogę korzystać z niej w dowolnym zakresie.
  Nie. Większości użytkowników z tej listy nie interesują Twoje e-maile z ofertą handlową (reklamami). Co więcej, osoby te nawet nie wiedzą o istnieniu Twojej firmy.

  Firmy sprzedające bazy adresów zazwyczaj "gwarantują", że adresaci wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych.  Jednak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na Ciebie (jako przedmiot wysyłający reklamy) obowiązek uzyskania zgody od użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.
  Co najważniejsze - zgoda ta nie może być "domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści" oraz "może być odwołana w każdym czasie" (Art. 4 Ustawy). Warto zatem, abyś najpierw wysłał e-maila do użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na otrzymanie kolejnego e-maila od Ciebie z konkretną już informacją handlową (czyli reklamą).

 2. Blokując mój adres e-mail, Grupa Polserwer łamie prawo.
  Nie. Po pierwsze - nie przetwarzamy danych osobowych. W świetle polskiego prawa adres e-mail nie może stanowić danej osobowej, gdyż jego powiązanie z konkretną osobą jest zazwyczaj czaso- i kosztochłonne.
  Po drugie - blokujemy adres e-mail, a nie Jana Kowalskiego czy firmę X.
  Po trzecie - każdy użytkownik ma możliwość włączenia/wyłączenia blokady i przyjęcia/odrzucenia przesyłki od zablokowanego przez nas adresu.

Jak chronić się przed spamem?

Korzystając z Internetu bardzo często podajesz (lub jesteś proszony o podanie) swój adres e-mail. Ta niewinna z pozoru czynność może spowodować, że Twój elektroniczny adres stanie się znany spamerom. Jak temu zapobiegać?

 1. Dokładnie zastanów się nad podaniem swojego adresu, gdy jest to zbędne bądź niewymagane.
 2. Nie zapisuj się na listy dystrybucyjne prowadzone przez nieznane lub nie do końca zaufane osoby.
 3. Na grupach dyskusyjnych podawaj swój adres w "bezpiecznej" postaci typu "nazwa@nie-spamuj_domena.pl" - utrudnia to pozyskanie adresu przez roboty skanujące listy na grupach dyskusyjnych.
 4. Na własnych stronach WWW podawaj tylko niezbędne adresy - podobnie jak grupy dyskusyjne, także i strony są nieustannie przeglądane przez różnego rodzaju automaty pozyskujące adresy. Prostym sposobem uniknięcia zeskanowania adresu jest podanie go w formie "nazwa@domena".
 5. Jeżeli otrzymasz list wysłany na kilkanaście różnych adresów (tzw. "łańcuszek" o pomocy osobie chorej, wirusie lub nowej promocji znanej firmy) - zignoruj go lub odpowiedz wyłącznie nadawcy, bez podawania w cytacie adresów innych korespondentów. Profesjonalnie dokonana wysyłka nie powinna informować odbiorców o adresach e-mail innych korespondentów!
 6. Reaguj natychmiast na niezamawianą pocztę - odpowiadając nadawcy (żądając usunięcia swojego adresu) lub podejmując kroki zmierzające do zablokowania. W celu zablokowania wybranego adresu e-mail możesz skorzystać z mechanizmu czarnej listy nadawców.
 7. Nie otwieraj załączników znajdujących się w listach od nieznanych nadawców - często są to wirusy lub programy umożliwiające pozyskanie wielu prywatnych informacji.
 8. Kwalifikując przesyłkę zastanów się, czy ją zamawiałeś - być może fakt otrzymania wynika z udzielonej niegdyś zgody lub zobowiązania?
 9. Pamiętaj, że każdy nadawca ma obowiązek usunięcia Cię z listy wysyłkowej na Twoje żądanie. Nie wierz w dopiski o "ogólnie dostępnym adresie" lub "jednorazowej wysyłce" - w świetle definicji spamu oraz przepisów prawa jest to błędne usprawiedliwienie wysyłki.

Na świecie działa wiele firm zajmujących się sprzedażą i zbieraniem adresów e-mail. Takie firmy posiadają specjalne oprogramowanie, na bieżąco przeszukujące strony WWW i grupy dyskusyjne i zbierające wszelkie adresy e-mail, które się na nich znajdują.

Bardziej wymyślne automaty potrafią również zebrać dodatkowe informacje o właścicielu e-maila (np. imię i nazwisko, telefon, fax, itp.). Adresy gromadzone są w bazach, a następnie sprzedawane firmom, które chcą prowadzić tzw. "mailing masowy". Dość często zdarza się, że firmy zbierając adresy "przy okazji" również na bieżąco je spamują.

Dodaj do ulubionych  Dodaj do ulubionych    Drukuj  Drukuj

Czy ta informacja była pomocna?


Powered by WHMCompleteSolution

Język: